• Hải Khánh

Lợi thế Cạnh tranh - Competitive Advantage

Lợi thế Cạnh tranh - Competitive Advantage
Tác giả: Michael E. Porter
Nhà xuất bản: Trẻ
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 672
Trọng lượng: 1000 gram
Giá bán: 150.000 VND


Giới thiệu: “Lợi thế Cạnh tranh” biến chiến lược từ một tầm nhìn mang tính vĩ mô trở thành một cấu trúc nhất quán của những hoạt động bên trong một phần quan trọng của tư tưởng kinh doanh quốc tế hiện nay. Cấu trúc mạnh mẽ đó cung cấp những công cụ hữu hiệu để hiểu được ảnh hưởng của chi phí và vị thế tương đối về chi phí của công ty.

Chuỗi giá trị của Porter giúp các nhà quản l ý phân biệt đ ược những nguồn lực tiềm ẩn của giá trị khách hàng (buyer value) điều có thể giup chúng ta đưa ra một mức giá cao, và l ý do tại sao sản phẩm hay dịch vụ này lại có thể thay thế cho sản phẩm, dịch vụ khác.

T ác giả chỉ rõ lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở bản thân mỗi hoạt động, mà cò n ở cả mối liên kết giữa các hoạt động với nhau, với các hoạt động của nhà cung cấp v à cả các hoạt động c ủa khách hàng nữa.

“Lợi thế Cạnh tranh” cũng là cuốn sách đầu tiên mang đến cho chúng ta công cụ để phân đoạn chiến lược một ngành kinh doanh và định giá một cách sâu sắc logic cạnh tranh của sự khác biệt hóa. Việc những thuật ngữ “lợi thế cạnh tranh” và “lợi thế cạnh tranh bền vững” càng ngày càng trở nên thông dụng đã chứng minh mạnh mẽ tính đúng đắn của những ý t ưởng mà Porter đưa ra.