• Hanoi Elite hotel

Microbranding: Build a Powerful Personal Brand and Beat Your Competition

Hãy thử học cách làm thế nào để ghi lại một dấu ấn, dù chỉ là một dấu ấn nhỏ thôi, trong tâm trí một ai đó mà bạn muốn.

 

Cần phải nhắc lại rằng trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì việc gây sự chú ý không còn là điều dễ dàng. Chúng ta đang ngập đầu trong một biển thông điệp bao la và trông chờ vào một sự chú ý nào đó. Thế nhưng, hầu hết chúng ta chỉ cạnh tranh trong phạm vi cục bộ.

Vì thế, vấn đề đặt ra ở đây là tại sao chúng ta không dùng kỹ thuật “big brand” để thực sự nổi bật trong đám đông? MicroBranding hướng dẫn bạn một qui trình thật đơn giản để ngự trị một góc nhỏ trong tâm trí của đối tượng mà bạn muốn gây ấn tượng, có thể đó là sếp của bạn, khách hàng của bạn, hay chồng họăc vợ của bạn… Vấn đề ở đây là, nếu họ biết được bạn tên gì thì có nghĩa là bạn đã có một thương hiệu riêng. MicroBrand sẽ giúp bạn tập trung xây dựng thương hiệu riêng hơn với những chiến lược thương hiệu, kế họach marketing hoặc kỹ năng PR linh động, sáng tạo.

[X] Close
Sao nhí