• Hải Khánh

Descon: Bãi nhiệm 2 thành viên HĐQT

Hôm qua (15/12), đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Descon (mã CK: DCC) đã bãi nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Xuân Bảng - nguyên chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Thương - nguyên phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT.  

Đại hội cũng đã bầu bổ sung thay thế 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Cửu Long và ông Thân Xuân Thịnh.

Đại hội bất thường này được triệu tập do mâu thuẫn nội bộ trong công ty Descon giữa một bên là nhóm cổ đông lớn do ông Trịnh Thanh Huy và bà Nghiêm Bách Hương đứng đầu yêu cầu miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Xuân Bảng và ông Nguyễn Văn Thương vì có nhiều sai phạm khiến cho công ty gặp nhiều khó khăn, bị phong tỏa tài khoản, phải nợ lượng CB-CNV và thương lượng dãn tiến độ hợp đồng với khách hàng...

Ông Huy và bà Hương đã 2 lần triệu tập cuộc họp HĐQT gồm 5 thành viên yêu cầu miễn nhiệm chức chủ tịch HĐQT của ông Bảng. Trong cuộc họp lần 2, HĐQT đã bầu bà Hương lên thay thế ông Bảng. Tuy nhiên, trong cả hai cuộc họp, ông Bảng và ông Thương đều vắng mặt.

Bên lề đại hội, ông Bảng cho rằng ĐHCĐ bất thường ngày 15/12 được triệu tập trái phép và các giao dịch của ông Huy và bà Hương có dấu hiệu thâu tóm Descon. Về kết quả cuộc họp lần 2 (25/10/2010), ông Bảng cho rằng quyết định trong cuộc họp này cũng không có giá trị pháp lý vì theo điều lệ Descon, trong mọi cuộc họp HĐQT phải có ít nhất 4 thành viên HĐQT tham gia cuộc họp thì mới được xem là hợp lệ. Trong khi đó, tại cuộc họp lần 2 chỉ có 3 thành viên HĐQT Descon gồm ông Huy, bà Hương và ông Vũ Huy Hoàng - tổng giám đốc Descon.
Tuy nhiên, trong văn bản trả lời câu hỏi về tính hợp lệ của việc thay đổi nhân sự, HOSE đã khẳng định cuộc họp lần thứ 2 là hợp lệ và tân chủ tịch HĐQT có quyền triệu tập ĐHCĐ bất thường.
Theo DDDN
Các bài mới

Các tin cũ hơn