• Hanoi Elite hotel

Biến vô hình thành hữu hình

Giá trị của quyền Sở hữu thương hiệu (STTH) thường không được đánh giá đầy đủ nhất là tiềm năng của nó để tạo ra các cơ hội cho lợi ích trong tương lai

Tuy nhiên, khi quyền SHTT được bảo hộ pháp lý và nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền SHTT tồn tại trên thị trường, quyền SHTT sẽ trở thành tài sản kinh doanh có giá trị.

Quyền SHTT có thể nâng cao giá trị và trị giá DN của bạn trong mắt của nhà đầu tư và các tổ chức tài chính. Trong trường hợp bán, sáp nhập hoặc mua lại, tài sản trí tuệ có thể làm tăng đáng kể giá trị DN và đôi khi, đó chính là tài sản đầu tiên và thực sự có giá trị. Do đó, chiến lược sử dụng tài sản trí tuệ có thể nâng cao căn bản tính cạnh tranh cho Cty. Giống như tài sản hữu hình, tài sản trí tuệ phải được đăng ký bảo hộ, duy trì và phát triển, được tính toán, định giá, giám sát chặt chẽ và quản lý cẩn thận nhằm có được nhiều giá trị nhất. Tuy nhiên, trước khi việc này được thực hiện, trước tiên các DN phải nhận thức được giá trị của quyền SHTT và bắt đầu nhìn nhận chúng như một tài sản kinh doanh có giá trị.

Tài sản vô hình: Vai trò trung tâm trong DN

Nhìn chung, tài sản của DN có thể được chia thành 2 loại: tài sản hữu hình – bao gồm nhà xưởng, máy móc, tài sản tài chính và cơ sở hạ tầng, và tài sản vô hình – được tính từ nguồn nhân lực, bí quyết kỹ thuật đến các ý tưởng, thương hiệu, kiểu dáng và các kết quả vô hình khác có được từ năng lực đổi mới và sáng tạo của Cty. Theo truyền thống, tài sản hữu hình là tài sản chính của Cty và có ý nghĩa quyết định khả năng cạnh tranh của Cty trên thị trường.

Trong những năm gần đây, tình hình đã thay đổi đáng kể. Các Cty đang nhận ra rằng tài sản vô hình trở nên có giá trị hơn so với tài sản hữu hình của mình. Do thành quả của cuộc cách mạng công nghệ thông tin và sự tăng trưởng của nền công nghiệp dich vụ, các nhà xưởng và nhà máy lớn đang dần được thay thế bởi các phần mềm và các ý tưởng đổi mới mạnh như là phần thu nhập chính của phần lớn các DN trên toàn thế giới. Do đó, tài sản vô hình đóng vai trò trung tâm và DN cần tìm ra cách thức sử dụng tốt nhất các tài sản vô hình của mình.

Cho dù DN của bạn sản xuất sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ gì, bạn phải xem xét có hệ thống các bước được yêu cầu bảo hộ, quản lý và thực thi quyền để đạt được các kết quả thương mại lớn nhất có thể với tư cách là chủ sở hữu quyền. Nếu bạn sử dụng quyền SHTT do người khác sở hữu thì bạn phải xem xét việc mua quyền SHTT hoặc có được quyền sử dụng các quyền này bằng cách đạt được licence để tránh những tranh chấp và kiện tụng tốn kém sau này.

Một biện pháp quan trọng để sử dụng các tài sản vô hình là bảo hộ pháp lý các tài sản vô hình, nếu chúng đủ điều kiện để bảo hộ quyền SHTT, đạt được và duy trì các quyền SHTT. Cụ thể, quyền SHTT có thể đạt được theo các dạng sau đây của tài sản vô hình: Sản phẩm và quy trình đổi mới (thông qua sáng chế hoặc giải pháp hữu ích); phần mềm máy tính và tập hợp dữ liệu (thông qua bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan); kiểu dáng sáng tạo, bao gồm kiểu dáng hàng dệt may (thông qua kiểu dáng công nghiệp); dấu hiệu phân biệt (chủ yếu thông qua việc bảo hộ nhãn hiệu, bao gồm nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận; các vi mạch (bảo hộ thông qua mạch tích hợp bán dẫn) và bí mật thương mại (bảo hộ thông qua thông tin bí mật có giá trị thương mại).

Đầu tư để đạt được các quyền là đặc biệt quan trọng để nâng cao giá trị thị trường của DN. Việc đầu tư vào thiết bị, tài sản, phát triển sản phẩm, tiếp thị và nghiên cứu có thể cải thiện mạnh mẽ tình hình tài chính của một Cty thông qua mở rộng giá trị tài sản và tăng năng suất trong tương lai. Tương tự, một nhãn hiệu tốt với uy tín tốt đối với người tiêu dùng cũng có thể nâng cao giá trị hiện tại của Cty và có thể đóng góp quyết định cho sản phẩm và dịch vụ của Cty trở nên hấp dẫn hơn với khách hàng. Do đó, việc đầu tư phát triển một tài sản trí tuệ tốt sẽ quan trọng hơn một hành động phòng thủ chống lại các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Đó là cách để làm tăng giá trị thị trường và cải thiện lợi nhuận của DN trong tương lai.

Bảo hộ quyền SHTT: Biến tài sản vô hình thành hữu hình”

Một vấn đề đặc biệt quan trọng bảo hộ pháp lý quyền SHTT khác là chúng biến các tài sản vô hình thành các tài sản độc quyền, cho dù chỉ trong một thời gian nhất định. Các quyền này cho phép DN nhỏ và vừa đạt được quyền sở hữu đối với tài sản vô hình và khai thác tối đa các tài sản này. Tóm lại, bảo hộ quyền SHTT làm cho tài sản vô hình “trở nên hữu hình” bằng cách biến chúng thành các tài sản độc quyền có giá trị có thể trao đổi thương mại được trên thị trường.

Nếu các ý tưởng đổi mới, các kiểu dáng sáng tạo và thương hiệu mạnh của DN không được bảo hộ pháp lý bằng các quyền SHTT thì chúng có thể được sử dụng tự do và rộng rãi bởi các DN khác mà không hề có sự hạn chế nào. Tuy nhiên, khi được bảo hộ SHTT, chúng sẽ tạo ra giá trị nhất định đối với DN vì khi chúng trở thành các quyền tài sản mà không thể bị thương mại hóa hoặc sử dụng nếu không có sự cho phép của bạn.

Các DN trên toàn thế giới cũng ngày càng nhận thức được giá trị tài sản trí tuệ của họ và đôi khi đã đưa chúng vào các bản cân đối tài chính của mình. Nhiều DN đã bắt đầu tiến hành kiểm toán công nghệ và SHTT thường xuyên. Trong một số trường hợp, các DN đã nhận thấy rằng trên thực tế tài sản trí tuệ của họ giá trị hơn tài sản hữu hình của họ. Điều này thường nhận thấy tại các Cty hoạt động trong các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và có tính sáng tạo cao hoặc các Cty có tên tuổi lớn hoạt động trong lĩnh vực mang tính tri thức và sáng tạo cao, hoặc các DN có nhãn hiệu nổi tiếng.

 

DDDN
[X] Close
Sao nhí