• Hải Khánh

AFA Research & Education

Logo: AFA Research & Education
Tên website: AFA Research & Education - http://www.afa.edu.vn/ -
Thông tin mô tả: Viện Kế toán và Kiểm toán AFA Research & Education mang lại kiến thức toàn diện mang tầm quốc tế cho đội ngũ những người hành nghề kế toán, kiểm toán, tài chính và các lĩnh vực liên quan.
Ngày đăng ký: Wed, 23 Mar 2016 14:16:45 GMT
 
Sửa thông tin