• Hải Khánh

Công Ty CP Phát Triển Dịch Vụ Công Nghiệp Châu Á

Logo: Công Ty CP Phát Triển Dịch Vụ Công Nghiệp Châu Á
Tên website: Công Ty CP Phát Triển Dịch Vụ Công Nghiệp Châu Á - http://xaydungchaua.vn -
Thông tin mô tả: DCCA khẳng định hoàn toàn đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng trong công tác thi công các công trình xây dựng, xử lý nền móng công trình, kiểm tra chất lượng, giám sát kỹ thuật và kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhập khầu vật tư, máy móc thiết bị phục vụ ngành xây dựng và các dịch vụ khác.
Ngày đăng ký: Fri, 19 Jun 2015 00:09:21 GMT
 
Sửa thông tin