• Hải Khánh

Điện, Điện lạnh, bảo trì máy lạnh, thi công hệ thống lạnh, kho lạnh, lắp.

Logo: Điện, Điện lạnh, bảo trì máy lạnh, thi công hệ thống lạnh, kho lạnh, lắp.
Tên website: Điện, Điện lạnh, bảo trì máy lạnh, thi công hệ thống lạnh, kho lạnh, lắp. - http://www.thanhminhco.com -
Thông tin mô tả: Cung cấp - Lắp đặt - Sửa chữa - Bảo trì các thiết bị Điện lạnh, Điện CN và gia dụng. - Cung cấp - Lắp đặt hệ thống Phun nước nghệ thuật, Phun..
Ngày đăng ký: Sun, 07 Mar 2010 17:19:24 GMT
 
Sửa thông tin