• Hải Khánh

Công ty cổ phần truyên thông Việt Liên Kêt

Logo:  Công ty cổ phần truyên thông Việt Liên Kêt
Tên website: Công ty cổ phần truyên thông Việt Liên Kêt - http://www.nhathuoc365.vn/ -
Thông tin mô tả: Công ty cổ phần truyên thông Việt Liên Kêt hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dược phẩm và truyền thông, trong đó lĩnh vực dược phẩm chủ yếu là các sản phẩm làm đẹp, sản phẩm giảm béo và giảm cân.
Ngày đăng ký: Mon, 27 Oct 2014 08:52:17 GMT
 
Sửa thông tin