• Hải Khánh

Công ty giải pháp phần mềm ITG Việt Nam

Logo: Công ty giải pháp phần mềm ITG Việt Nam
Tên website: Công ty giải pháp phần mềm ITG Việt Nam - http://www.itgvietnam.com/ -
Thông tin mô tả: Là 1 trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phát triển và cung cấp giải pháp ERP Việt, với phương châm lấy khách hàng là trọng tâm và đặt tính hiệu quả là chỉ tiêu số 1 trong các giải pháp phần mềm, ITG Việt Nam đã và đang giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa các nguồn lực công nghệ và đầu tư.
Ngày đăng ký: Mon, 22 Sep 2014 16:29:28 GMT
 
Sửa thông tin