• Hanoi Elite hotel

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDiT

Logo: Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDiT
Tên website: Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDiT - http://cdit.ptit.edu.vn/ -
Thông tin mô tả: Trung tâm Công nghệ Thông tin CDIT được Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký quyết định thành lập số 636/QĐ.TCCB-LĐ ngày 22 tháng 3 năm 1999. Cùng với sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin trong xu hướng hội nhập với Truyền thông, theo định hướng phát triển của Học viện trong giai đoạn mới, ngày 07 tháng 12 năm 2011 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có quyết định số 1973/QĐ-VNPT-TCCB, đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT từ 01/01/2012. Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT là tổ chức đào tạo, nghiên cứu trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, có nhiệm vụ: đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Ngày đăng ký: Tue, 05 Aug 2014 15:40:03 GMT
 
Sửa thông tin 
[X] Close
Sao nhí