• Hải Khánh

Công ty TNHH DVMS

Logo: Công ty TNHH DVMS
Tên website: Công ty TNHH DVMS - http://dvms.vn -
Thông tin mô tả: DVMS chuyên: - Tư vấn thiết kế các phần mềm (ứng dụng) trên mobile: Iphone, Ipad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry... - Nhận viết các ứng dụng, phần mềm trên mobile: Iphone, Ipad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...
Ngày đăng ký: Fri, 06 Jun 2014 09:20:57 GMT
 
Sửa thông tin