• Hải Khánh

Công ty TNHH Văn hóa Thông tin Việt Nam - VINACINCO

Logo: Công ty TNHH Văn hóa Thông tin Việt Nam - VINACINCO
Tên website: Công ty TNHH Văn hóa Thông tin Việt Nam - VINACINCO - http://betop.vn -
Thông tin mô tả: Là mạng xã hội có tính năng như Blog của Yahoo, đặc điển nổi bật là website có tính năng thiết kế và tìm kiếm trực tuyến. Ở đó, bạn tha hồ mà thiết kế theo ý tưởng của mình.
Ngày đăng ký: Sun, 07 Mar 2010 16:29:41 GMT
 
Sửa thông tin