• Hải Khánh

Vinh Hung 2 Hotel

Logo: Vinh Hung 2 Hotel
Tên website: Vinh Hung 2 Hotel - http://vinhhunghotels.com.vn -
Thông tin mô tả: The sister to the Vinh Hung - Vinh Hung 2 hotel is located in a tranquil spacious area,within easy access to the ancient quarter & to all of the wonderful shopping and dining places in Hoi An
Ngày đăng ký: Sun, 07 Mar 2010 15:59:18 GMT
 
Sửa thông tin