• Hải Khánh

Khách sạn Novotel Garden Plaza Saigon

Logo: Khách sạn Novotel Garden Plaza Saigon
Tên website: Khách sạn Novotel Garden Plaza Saigon - http://novotel.com -
Thông tin mô tả: Khách sạn Novotel Garden Plaza Saigon
Ngày đăng ký: Sun, 07 Mar 2010 15:37:54 GMT
 
Sửa thông tin