• Hải Khánh

Khách sạn Kim Đô

Logo: Khách sạn Kim Đô
Tên website: Khách sạn Kim Đô - http://kimdohotel.com -
Thông tin mô tả: NHÀ HÀNG CHUYÊN TỔ CHỨC TIỆC CƯỚI, LIÊN HOAN, SINH NHẬT
Ngày đăng ký: Sun, 07 Mar 2010 15:35:27 GMT
 
Sửa thông tin