• Hải Khánh

Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam

Logo: Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam
Tên website: Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam - http://manulife.com.vn -
Thông tin mô tả: Là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Manulife VN đang phát triển nhanh chóng và trở thành một công ty tầm cỡ thế giới cung cấp hàng loạt các sản phẩm bảo vệ tài chính chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng Việt Nam.
Ngày đăng ký: Thu, 27 Dec 2012 15:33:25 GMT
 
Sửa thông tin