• Hải Khánh

CTY TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ và Thiết bị Xây dựng Việt Thịnh Phát

Logo: CTY TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ và Thiết bị Xây dựng Việt Thịnh Phát
Tên website: CTY TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ và Thiết bị Xây dựng Việt Thịnh Phát - http://vietthinhphat.com.vn -
Thông tin mô tả: Chúng tôi là nhà cung cấp Máy Xây Dựng hàng đầu: - Máy rải bê tông xi măng. - Máy đúc vỉa hè. - Máy khoan Jet Grouting. - Thiết bị sản xuất cọc, công, cọc ván DUL - Máy khoan cọc đất.
Ngày đăng ký: Mon, 03 Sep 2012 18:11:39 GMT
 
Sửa thông tin