• Hải Khánh

CNC-APTECH

Logo: CNC-APTECH
Tên website: CNC-APTECH - http://www.cncaptech.edu.vn -
Thông tin mô tả: APTECH là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo Công nghệ Thông tin hàng đầu tại Việt Nam cấp Chứng chỉ Quốc tế. Các Cơ Sở Đào tạo Lập trình viên Quốc tế APTECH tại Việt Nam là thành viên trong số 3209 cơ sở đào tạo của Tập đoàn APTECH, tập đoàn lớn nhất thế giới về đào tạo Công nghệ Thông tin, có mặt ở 52 quốc gia.
Ngày đăng ký: Tue, 24 Apr 2012 09:38:36 GMT
 
Sửa thông tin