• Hải Khánh

Công ty cổ phần Vạn Trí

Logo: Công ty cổ phần Vạn Trí
Tên website: Công ty cổ phần Vạn Trí - http://vantri.vn -
Thông tin mô tả: Đào tạo kinh doanh thương mại điện tử cho doanh nghiệp và cá nhân. Tổ chức các hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về kinh doanh thương mại điện tử. Phát triển mối quan hệ hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp trong cả nước.
Ngày đăng ký: Wed, 11 Apr 2012 14:45:09 GMT
 
Sửa thông tin