• Hải Khánh

Thach lien hung

Logo: Thach lien hung
Tên website: Thach lien hung - http://tantudien.com -
Thông tin mô tả: Tân Từ Điển rất hãnh diện trong việc đóng góp vào đời sống của bao người Việt trong cũng như ngoài nước bằng các công trình phát triển ngôn ngữ này, luôn nâng cao nội dung, cập nhật các kỹ thuật tinh xảo nhất của ngành điện tử và ngôn ngữ học nhằm hoàn thành các sản phẩm hữu ích thực sự. Với máy Tân Từ Điển trên tay, quí khách bắt đầu đi vào con đường ngắn nhất để thành một người thành đạt về ngoại ngữ. Nhanh hay chậm là tùy hoàn cảnh mỗi người, chúng tôi xin gửi tới quí vị phương tiện tốt nhất
Ngày đăng ký: Wed, 07 Dec 2011 14:42:14 GMT
 
Sửa thông tin