• Hải Khánh

Công ty Phần mềm Chuyên nghiệp Việt Nam

Logo: Công ty Phần mềm Chuyên nghiệp Việt Nam
Tên website: Công ty Phần mềm Chuyên nghiệp Việt Nam - http://mavachso.com -
Thông tin mô tả: Công ty Phần mềm Chuyên nghiệp Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý bán hàng, quản lý siêu thị, quản lý cửa hàng bán lẻ, quản lý siêu thị hàng tiêu dùng, quản lý siêu thị nội thất, quản lý shop thời trang, quản lý hệ thống phân phối, quản lý nhân sự - tiền lương - chấm công, quản lý và in mã vạch.
Ngày đăng ký: Thu, 01 Sep 2011 15:33:02 GMT
 
Sửa thông tin