• Hải Khánh

Bachkhoa-Aptech

Logo: Bachkhoa-Aptech
Tên website: Bachkhoa-Aptech - http://bachkhoa-aptech.com -
Thông tin mô tả: Học tập tại BACHKHOA-APTECH, sinh viên sẽ nhận được các giá trị, bằng cấp quốc tế như những các cơ sở khác thuộc Hệ thống Aptech Worldwide. Ngoài ra, BACHKHOA-APTECH đặc biệt chú trọng tới những giá trị khác cho sinh viên như việc bồi dưỡng thêm tiếng Anh chuyên ngành, kĩ năng mềm và tổ chức các sân chơi ngoại khóa, giao lưu...
Ngày đăng ký: Wed, 31 Aug 2011 16:25:08 GMT
 
Sửa thông tin