• Hải Khánh

Công ty Giải pháp tổng thể CNTT Việt Nam

Logo: Công ty Giải pháp tổng thể CNTT Việt Nam
Tên website: Công ty Giải pháp tổng thể CNTT Việt Nam - http://viettotal.com -
Thông tin mô tả: VIETTOTAL (tên đầy đủ: Công ty TNHH Giải pháp Tổng thể Công nghệ Thông tin Việt Nam) là công ty chuyên về phần mềm và giải pháp tin học với thế mạnh là xây dựng các cổng thông tin điện tử - Portal và ứng dụng Web chạy trên nền Internet - Intranet.
Ngày đăng ký: Tue, 21 Jun 2011 12:11:18 GMT
 
Sửa thông tin