• Hải Khánh

Testingvn

Logo: Testingvn
Tên website: Testingvn - http://www.testingvn.com -
Thông tin mô tả: Forum thảo luận về kiểm thử phần mềm, các vấn đề liên quan đến kiểm định phần mềm, hỗ trợ các bạn sinh viên muốn tìm hiểu về kiểm thử.
Ngày đăng ký: Mon, 30 May 2011 13:10:36 GMT
 
Sửa thông tin