• Hải Khánh

Công ty Cổ phần Công nghệ ATO

Logo: Công ty Cổ phần Công nghệ ATO
Tên website: Công ty Cổ phần Công nghệ ATO - http://giaiphapbanhang.com -
Thông tin mô tả: Chuyên trang cung cấp giải pháp phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, nhà hàng, kho vật tư, nhân sự tiền lương... thiết bị mã vạch, an ninh siêu thị.
Ngày đăng ký: Thu, 26 May 2011 08:49:14 GMT
 
Sửa thông tin