• Hải Khánh

Công ty cổ phần autoid

Logo: Công ty cổ phần autoid
Tên website: Công ty cổ phần autoid - http://autoid.vn -
Thông tin mô tả: Công ty Cổ phần Autoid (AUTOID JSC) được thành lập NGÀY 01-01-2011 theo quyết định số 0105198692 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp với chức năng: sản xuất, dịch vụ và chuyển giao các sản phẩm phần cứng, phần mềm trong lĩnh vực điện tử - tin học - viễn thông - tự động hoá.
Ngày đăng ký: Fri, 08 Apr 2011 16:25:22 GMT
 
Sửa thông tin