• Hải Khánh

TNHH MÔ HÌNH THỰC PHẨM (MOHICO)

Logo: TNHH MÔ HÌNH THỰC PHẨM (MOHICO)
Tên website: TNHH MÔ HÌNH THỰC PHẨM (MOHICO) - http://www.mohico.com -
Thông tin mô tả: MOHICO là Công ty chuyên nghiệp hàng đầu ở Việt Nam , sản xuất và cung cấp các sản phẩm đồ ăn giả. món ăn giả dùng trong các nhà hàng, khách sạn, quán ăn cao cấp Các sản phẩm: Mô hình món ăn Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Phương Tây.. Mô hình Bánh, Nước uống, mô hình quảng cáo
Ngày đăng ký: Thu, 16 Dec 2010 10:22:50 GMT
 
Sửa thông tin