• Hải Khánh

Công ty cổ phần GLAMOUR

Logo: Công ty cổ phần GLAMOUR
Tên website: Công ty cổ phần GLAMOUR - http://www.glamourspa.com.vn -
Thông tin mô tả: Được thành lập từ tháng 7/2009, Gbeauty là một đơn vị trực thuộc công ty cổ phần Glamour chuyên cung cấp các dịch vụ spa và làm đẹp chất lượng cao. Sau một thơi gian đi vào hoạt động, Gbeauty đã khẳng định chất lượng dịch vụ của mình qua cả 3 yếu tố: con người, sản phẩm, công nghệ.
Ngày đăng ký: Thu, 19 Aug 2010 11:29:21 GMT
 
Sửa thông tin