• Hải Khánh

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA)

Logo: Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA)
Tên website: Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) - http://csaga.org.vn/ -
Thông tin mô tả: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động vì quyền lợi và sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em. CSAGA được thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2001 theo giấy phép số 101 DK/KHCNMT của sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội.
Ngày đăng ký: Fri, 13 Aug 2010 16:57:12 GMT
 
Sửa thông tin