• Hải Khánh

CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

Logo: CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
Tên website: CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - http://www.danhthanh.com.vn -
Thông tin mô tả: Công ty nước khoáng Khánh Hoà là doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất các sản phẩm từ nguồn nước khoáng thiên nhiên Đảnh Thạnh, được thành lập ngày 19/01/1990
Ngày đăng ký: Sat, 27 Mar 2010 07:04:53 GMT
 
Sửa thông tin