• Hải Khánh

Công ty TNHH Rượu Thế Giới - Rượu vang PASSION (SAY MÊ)

Logo: Công ty TNHH Rượu Thế Giới - Rượu vang PASSION (SAY MÊ)
Tên website: Công ty TNHH Rượu Thế Giới - Rượu vang PASSION (SAY MÊ) - http://passion.vn -
Thông tin mô tả: Công ty TNHH Rượu Thế Giới được thành lập vào tháng 10 năm 2004 với mục tiêu lâu dài là thâm nhập và phát triển mặt hàng rượu vang tại thị trường Việt nam đầy tiềm năng..
Ngày đăng ký: Sat, 27 Mar 2010 06:58:28 GMT
 
Sửa thông tin