• Hải Khánh

Công ty TNHH Minh Châu Anh (MCA)

Logo: Công ty TNHH Minh Châu Anh (MCA)
Tên website: Công ty TNHH Minh Châu Anh (MCA) - http://www.mcavn.com -
Thông tin mô tả: MCA là nhà tích hợp hệ thống trong lĩnh vực công nghệ điều khiển tự động, đặc biệt là trong các lĩnh vực hoá chất, dầu khí, nước và xử lý nước, tự động hoá toà nhà... MCA còn là nhà cung cấp các sản phẩm và giải pháp phần mềm ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như phần mềm quản lý trạm cân, phần mềm quản lý bảo trì thiết bị và giải pháp về hệ thống MES.
Ngày đăng ký: Fri, 26 Mar 2010 21:12:05 GMT
 
Sửa thông tin