• Hải Khánh

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đồng Bằng

Logo: Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đồng Bằng
Tên website: Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đồng Bằng - http://www.nangluongdongbang.vn -
Thông tin mô tả: Nhà sản xuất và cung cấp than trấu lớn nhất tại Việtnam. Nhà máy của chúng tôi đặt tại Cần thơ, trung tâm sản xuất lúa nguyên liệu ĐBSCL.
Ngày đăng ký: Fri, 26 Mar 2010 21:10:34 GMT
 
Sửa thông tin