• Hải Khánh

Công ty Tân An Bình

Logo: Công ty Tân An Bình
Tên website: Công ty Tân An Bình - http://www.tab.com.vn -
Thông tin mô tả: Kinh doanh khí đốt hoá lỏng (LPG), xăng dầu; Chiết nạp khí hoá lỏng công nghiệp và dân dụng; Kinh doanh, thiết kế, lắp đặt, thẩm định, sửa chữa, bảo hành thiết bị khí hoá lỏng; Kinh doanh, sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm; Dịch vụ bảo vệ con người, tài sản; ứng dụng năng lượng mới (điện gió)
Ngày đăng ký: Fri, 26 Mar 2010 21:09:06 GMT
 
Sửa thông tin