• Hải Khánh

Công ty cổ phần Dầu khí Sông Hồng

Logo: Công ty cổ phần Dầu khí Sông Hồng
Tên website: Công ty cổ phần Dầu khí Sông Hồng - http://songhonggas.com -
Thông tin mô tả: Tham gia nghiên cứu, thiết kế, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư xây dựng (không bao gồm thiết kế công trình) các trạm phân phối, cung cấp gas hóa lỏng và dầu khí cho công nghiệp và dân dụng. - Kinh doanh các thiết bị sử dụng gas hóa lỏng, thiết bị dầu khí..
Ngày đăng ký: Fri, 26 Mar 2010 21:08:00 GMT
 
Sửa thông tin