• Hải Khánh

Tong cong ty lap may Viet Nam (LILAMA)

Logo: Tong cong ty lap may Viet Nam (LILAMA)
Tên website: Tong cong ty lap may Viet Nam (LILAMA) - http://www.lilama.com.vn -
Thông tin mô tả: Vừa qua, tại Quảng Ninh, các DN thành viên của Hiệp hội DN Cơ khí VN (VAMI) đã ... Tel: 84.04.863 3067 - Fax: 84.04.863 8104. Email: lilama_itc@lilama.com.vn
Ngày đăng ký: Thu, 25 Mar 2010 08:36:43 GMT
 
Sửa thông tin