• Hải Khánh

Mua bán trực tuyến thiết bị công nghệ thông tin

Logo: Mua bán trực tuyến thiết bị công nghệ thông tin
Tên website: Mua bán trực tuyến thiết bị công nghệ thông tin - http://www.itshopping.vn -
Thông tin mô tả: Mua bán trực tuyến thiết bị viễn thông ( tổng đài, tai nghe plantronics, freemate, ghi âm điện thoại, bộ đàm...); thiết bị văn phòng (máy fax,điện thoại, máy
Ngày đăng ký: Sat, 06 Mar 2010 18:28:55 GMT
 
Sửa thông tin