• Hải Khánh

Ngân hàng phần mềm SoftwareBank

Logo: Ngân hàng phần mềm SoftwareBank
Tên website: Ngân hàng phần mềm SoftwareBank - http://www.navico.net.vn -
Thông tin mô tả: SoftwareBank là đơn vị đầu tiên của Việt Nam là trung gian thương mại giữa đơn vị sản xuất phần mềm và người dùng cuối. Các sản phẩm và dịch vụ
Ngày đăng ký: Sat, 06 Mar 2010 18:20:05 GMT
 
Sửa thông tin