• Hải Khánh

vinateximex

Logo: vinateximex
Tên website: vinateximex - http://vinateximex.com.vn -
Thông tin mô tả: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: nguyên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ liệu, hoá chất, thuốc nhuộm, bông, xơ, tơ, sợi các loại, vải, hàng may mặc, dệt kim, khăn bông, len, thảm, đay tơ, t
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 22:49:33 GMT
 
Sửa thông tin