• Hải Khánh

Ệ THỐNG THƯƠNG MẠI VI-MART

Logo: Ệ THỐNG THƯƠNG MẠI VI-MART
Tên website: Ệ THỐNG THƯƠNG MẠI VI-MART - http://vi-mart.com -
Thông tin mô tả: Vi-Mart là một tổ chức kinh tế trong đó bao gồm các doanh nghiệp liên kết hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu từ hơn 5 năm qua, có quy mô hoạt động
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 21:45:08 GMT
 
Sửa thông tin