• Hải Khánh

Tôi muốn được giao lưu.

Logo: Tôi muốn được giao lưu.
Tên website: Tôi muốn được giao lưu. - http://nguyenthidiembentre.vnn.vn -
Thông tin mô tả: ôi là một cán bộ Đoàn, rất mong muốn kết bạn và giao lưu các thông tin với những người bạn gần xa.
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:54:58 GMT
 
Sửa thông tin