• Hải Khánh

Văn phòng Luật sư Trí Việt

Logo: Văn phòng Luật sư Trí Việt
Tên website: Văn phòng Luật sư Trí Việt - http://www.trivietlaw.com.vn -
Thông tin mô tả: VPLS Trí Việt là một tổ chức hành nghề luật sư chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, giải pháp hữu ích v.v...), Hỗ trợ doanh nghiệp (thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, cổ phần hoá, xuát nhập khẩu, thu hồi nợ v.v..), Tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực dân sự, đất đai, kinh tế, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính, sở hữu trí tuệ ....,
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:42:15 GMT
 
Sửa thông tin