• Hải Khánh

Văn phòng luật sư Lê Văn Tuấn - LVT LAWYERS

Logo:  Văn phòng luật sư Lê Văn Tuấn - LVT LAWYERS
Tên website: Văn phòng luật sư Lê Văn Tuấn - LVT LAWYERS - http://www.lvtlawyers.com -
Thông tin mô tả: VPLS LÊ VĂN TUẤN tư vấn, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài, bao gồm tư vấn chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư, đấu thầu, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh, BOT, li-xăng, xây dựng, vay nước ngoài, thương mại, thuê nhà …
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:41:16 GMT
 
Sửa thông tin