• Hải Khánh

Trung tâm thông tin Kinh tế & Dân sự Đông A

Logo:  Trung tâm thông tin Kinh tế & Dân sự Đông A
Tên website: Trung tâm thông tin Kinh tế & Dân sự Đông A - http://www.ceci-dongagroup.com -
Thông tin mô tả: Cung cấp các thông tin kinh tế xã hội, thông tin thương mại; tổ chức nghiên cứu, điều tra thị trường; tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo.
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:40:03 GMT
 
Sửa thông tin