• Hải Khánh

Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý

Logo:  Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý
Tên website: Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý - http://leres.org.vn -
Thông tin mô tả: Mục đích hoạt động của Trung tâm LERES là kết hợp nghiên cứu và giảng dạy việc thực hành pháp luật thông qua triển khai ứng dụng các nghiên cứu pháp lý và cung cấp các dịch vụ pháp luật .
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:39:45 GMT
 
Sửa thông tin