• Hải Khánh

Trang web về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Logo:  Trang web về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Tên website: Trang web về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - http://www.fdi.com.vn -
Thông tin mô tả: Nhà tư vấn về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nơi cung cấp thông tin, chính sách về đầu tư FDI.
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:39:24 GMT
 
Sửa thông tin