• Hải Khánh

Luật hình sự

Logo: Luật hình sự
Tên website: Luật hình sự - http://luathinhsu-hoa.org.vn -
Thông tin mô tả: Lưu trữ thông tin về kết quả nghiên cứu thuộc chuyên ngành luật hình sự, luật tố tụng hình sự và tội phạm học. Trước hết là các bài báo, các sách, các đề tài luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ đã và đang được thực hiện tại các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam. Qua đó giúp các giảng viên, nghiên cứu viên cũng như người học (NCS, học viên cao học, sinh viên) tra cứu nhanh chóng vấn đề mình quan tâm..
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:35:26 GMT
 
Sửa thông tin