• Hanoi Elite hotel

IM Consultancy

Logo: IM Consultancy
Tên website: IM Consultancy - http://www.im-biz.com -
Thông tin mô tả: IMC (IM Consultancy), một thành viên của nhóm IMG, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế tri thức ngày nay. Chúng tôi tập trung năng lực vào 3 lĩnh vực chính: Tư vấn kinh doanh, các dịch vụ hỗ trợ thâm nhập thị trường, và phát triển dự án.
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:34:14 GMT
 
Sửa thông tin 
[X] Close
Sao nhí