• Hải Khánh

Dịch vụ tư vấn pháp lý về Bản quyền tác giả

Logo: Dịch vụ tư vấn pháp lý về Bản quyền tác giả
Tên website: Dịch vụ tư vấn pháp lý về Bản quyền tác giả - http://luatgiapham.com/ -
Thông tin mô tả: Tư vấn các vấn đề pháp lý về bản quyền tác giả và các quyền kế cận; Đại diện làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả; Đại diện đàm phán chuyển nhượng và li-xăng quyền sử dụng tác phẩm trong nước và nước ngoài; Đại diện và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả.
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:33:22 GMT
 
Sửa thông tin