• Hải Khánh

Công ty Tư vấn Phát triển Kinh doanh

Logo: Công ty Tư vấn Phát triển Kinh doanh
Tên website: Công ty Tư vấn Phát triển Kinh doanh - http://bdconsultant-vn.com -
Thông tin mô tả: Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước, thương mại, ngân hàng, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thiết kế.
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:32:12 GMT
 
Sửa thông tin